joomla templates top joomla templates template joomla

Działalność Galerii BWA


Sprawozdania kwartalne i roczne z działalności wystawienniczej BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej.
Zestawienia kwartalne zawierają wykaz wystaw i innych wydarzeń wraz z frekwencją.  Dla wystaw realizowanych w różnych kwartałach frekwencja jest sumą z poszczególnych sprawozdań kwartalnych.
Zestawienia roczne zawierają wykaz zrealizowanych działań programowych wraz z frekwencją i nakładem wyprodukowanych materiałów - katalogów, informatorów, plakatów, zaproszeń itp.

Źródło BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej
Kategoria Wydarzenia
Częstotliwość aktualizacji raz na kwartał
Ostatnia Modyfikacja
Utworzono

Warunki wykorzystania

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń. Szczegóły warunków wykorzystania