joomla templates top joomla templates template joomla

Warunki korzystania z informacji publicznej zamieszczonej na portalu

Dane dostępne na portalu są informacjami wytworzonymi i przetwarzanymi przez Miasto Wrocław stanowiącymi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).
Informacja publiczna jest dostępna dla każdego i każdy może z niej swobodnie korzystać, o ile nie jest to wyłączone przez przepisy o ochronie informacji niejawnych, przepisy o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, lub też nie jest to wymagane ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.


Korzystający z informacji publicznej zobowiązany jest do:

    1. poinformowania o źródle pozyskania informacji;
    2. poinformowania o czasie wytworzenia informacji;
    3. poinformowania o czasie pozyskania przez siebie informacji;
    4. poinformowania odbiorców przetworzonej informacji publicznej o fakcie, że została ona przetworzona oraz o zakresie tego przetworzenia;
    5. korzystania z dostępu do informacji publicznej w sposób niezakłócający dostępu innym użytkownikom, w przypadku stwierdzenia nadmiernego lub przewlekłego w czasie korzystania z informacji publicznej, dostęp może być ograniczony, przerwany lub zablokowany.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej następuje na własną odpowiedzialność korzystającego.

Miasto Wrocław nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez korzystającego lub innych użytkowników. Miasto Wrocław zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.